Företaget

Företaget

Värmex är specialister på inomhusklimat. Vi skapar behagliga klimat inomhus och samtidigt minimerar vi påverkan på jordens klimat. Vi omsätter Parisavtalet i verkligheten utan ge avkall på komfort.

Med över 30 års erfarenhet av värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp kan vi leverera effektiva energilösningar på gamla problem. Men vi kan också skapa nya lösningar på nya utmaningar. Detta gör vi i alla typer av byggnader. Våra 40-talet medarbetare utreder, räknar, installerar, trimmar och leder uppdragen till fungerande lösningar.

Värmex växer på marknaden, mycket tack vare vår unika kombination av erfarna tekniker och kunniga ingenjörer. Kompetens både vid ventilen och vid CAD-programmet. Jag är själv andra generationens medarbetare bland verklighetens konsulter.

Välkommen att kontakta oss med din utmaning eller ditt problem.

Mattias Ericsson, VD

Innovationer

Nyfiken på teknik och innovationer har varit ett signum för Värmex ända från start. Vi vill veta hur det verkligen fungerar. Två enkla exempel: Vi var med och utvecklade flödesmätare med TA redan på 80-talet och vi har tagit fram verkligt fungerande lösningar för äldre system med varmvattencirkulation.

Lärdomarna från teknik och innovationer har gjort att vi ser injustering av system som ett helt separat arbetsmoment. Och att detta ska utföras oberoende av leverantören av systemet. Så tänker och gör inte andra på marknaden.

Det är vilken effekt tekniken ger i verkliga livet som ska styra inte vad excelarket visade.

Vi kan därför lova att vi når resultat som är innovativa, mer hållbara och mer energieffektiva tack vare vår långa erfarenhet.

Skrivbord och verklighet

Skrivbord och verklighet - teori och praktik är ingen motsättning för oss. De senaste åren av vår utveckling har vi breddat kunskaps-inhämtningen och söker aktivt också bland forskningsresultat. Varför det kan någon undra?

Enkelt, med stigande krav på energieffektivitet, både av ekonomiska och koldioxidbegränsade skäl, behöver vi mer data och mer kunskap om system. Och det är precis vad som studeras alltmer i olika tillämpade forsknings- och utvecklingsprogram.

Styr- och reglerteknik är ett område i snabb utveckling tack vare den senaste datatekniken, automatisering och i en snar framtid artificiell intelligens. Även här ser vi att våra olika mångåriga erfarenheter behövs för att idéerna ska bli verklighet. I slutänden ska det bli ett bättre klimat inomhus och utomhus.

Skrivbord och verklighet handlar dagligdags om att snabbare få återkoppling från det vi ritat till det vi driftsätter. Enkelt, eller hur.

Framtiden

Kraven på lägre koldioxidutsläpp skapar, via kravet på att vi ska använda mindre energi i husen, komplexa anläggningar. Värme, kyla, el-energi, ventilation, vatten och avlopp ska knytas samman så att de till och med levererar energi till omgivningen.

Styrsystemen och handhavandet av systemen blir alltmer krävande. Större datamängder för flöden, temperatur, tryck och nivåer ska övervakas och regleras. Dessutom ska det ske från många fler energikällor och mätpunkter i anläggningen.

Vår ledstjärna är att förenkla i varje givet ögonblick när automatiseringen blir allt intelligentare. Vår stora utmaning i denna utveckling är att minimera sårbarheten samtidigt som det ska vara enkelt att sköta. Det ska vara ett robust system när det väl är på plats.

Vår vision är att bidra till ett anpassat och komfortabelt inomhusklimat och vid varje tillfälle minimera koldioxidutsläpp från det system som skapar inomhusklimatet.

Lösningar som håller

Våra uppdrag spänner från enskilda arbetsmoment såsom injustering till hela energientreprenader. Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, fastighetsförvaltare, installatörer och bostadsrättsföreningar över hela Sverige.

För nya byggnader hjälper vi till i energiplaneringen, vi projekterar, vi installerar och bygger och vi tar i drift. Vi beräknar, simulerar och justerar in lösningen.

I befintliga hus projekterar vi, bygger om, vi renoverar, rengör, dokumenterar och injusterar befintliga energianläggningar.

Och uppdragen kan vara en del i stort bygge som i Tele2 Arena eller det kan vara resultatet av att grannföreningen berättar vad åstadkommit som i fallet med Brf Hamnvakten.


Våra relationer med uppdragsgivarna går från lösandet av enskilda problem till att sörja för att uppdragen i ett ramavtal genomförs.

Nyheter

Värmex och Chemiclean på Fastighet 2019!

Den 6:e mars ställer Värmex, tillsammans med vår partner Chemiclean, ut på mässan Fastighet 2019 i Nacka strand.

Värmex satsar på forskning om vätskekopplad värmeåtervinning!

Värmex har under många år byggt upp en gedigen erfarenhet kring vätskekopplade värmeåtervinningssystem.

Utförlig mätning av inomhusklimat

Värmex utför sedan ett år tillbaks utförliga mätningar av inomhusklimat enligt ISO 7730:2006.

Värmex julgåva 2018

Värmex julgåva 2018 gavs till organisationen Hand in Hand.

Så görs vätskeburna värmesystem bättre

Energi och Miljötekniska föreningens expertgrupp för Injustering publicerar i senaste numret av tidningen Energi & Miljö.

Referenser

Våra lösningar

  Projektering

 • Värmex projekterar alla typer av klimat- och energisystem. Vi tar fram alla typer av systemförslag och vår koppling till entreprenadverksamhet innebär att våra konsulter arbetar tätt med våra tekniker.

  Med energieffektivitet som ledord arbetar vi mot de bästa lösningarna, för såväl kunden som för miljön.

 • Hos Värmex är energi- och klimatsimuleringar en naturlig del vid design av energisystem. För bygglov krävs det normalt även en energiberäkning för att få bygglovet godkänt. Idag går utvecklingen mot allt mer isolerade byggnader och för att säkerställa en god termisk komfort krävs god kunskap i hur man simulerar byggnaders inomhusklimat. Detta har alltid varit Värmex hemmaplan och med gedigen erfarenhet och den senaste mjukvaran optimerar vi energisystem med både låga driftkostnader och liten klimatpåverkan.

 • Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering och används över hela landet. Certifieringen tar hänsyn till totalt sexton olika värden, bland annat energianvändning, inomhusklimat och materialval.

  Värmex utför beräkningar för att redovisa indikatorer som har koppling till energi och inomhusklimat.

  Injustering och termisk komfort

 • Värmex har mångårig erfarenhet av injustering av alla typer av vätskeburna system. 1985 startade Värmex som ett bolag helt och hållet fokuserat på injustering av värmesystem. Genom åren har tjänsteutbudet breddats men den djupa kunskapen kring injustering finns kvar.

  Med en injustering utjämnar man obalanser i systemen så att flöden efter injusteringen fördelar sig jämnt i systemet. På så sätt erhålls jämna inomhustemperaturer och väl fungerande system.

  Injusteringen gör att man på ett effektivt sätt kan utnyttja sitt klimat- och styrsystem vilket i sin tur leder till en energibesparing. En normal besparing vid injustering av ett värmesystem är 10-15% av årsenergi för uppvärmning.

 • Ventilation har en viktig betydelse för den termiska komforten. Hur man upplever inomhusklimatet beror utöver temperaturen på till exempel drag från ventilation och kalla ytor. Med ett väl injusterat ventilationssystem undviker man drag och därmed även de energispill som dragen för med sig. Värmex har lång erfarenhet av injustering av ventilationssystem och vi är experter på termisk komfort.

  Värmex erbjuder även rengöring av ventilationssystem. Ett rent system är en förutsättning för att kunna injustera och uppnå fullgod luftomsättning.

 • Smuts i vätskesystem är vanligt förekommande och försämrar systemets prestanda. Rester kan ha kommit in i systemet vid produktion eller så har tidens tand skapat avlagringar från exempelvis korrosion.

  Genom Värmex samarbete med Chemiclean så erbjuder vi rekonditionering av vätskesystem vilket innebär rengöring samt korrigering av felaktig vätskekemi. Det ger både effektivare energiöverföring, en lägre belastning på systemet i form av korrosion samt goda förutsättningar för injustering av systemet.

 • Värmex är specialister på mätteknik och loggning av variabler som påverkar inomhusklimat.

  Termisk komfort innebär hur man upplever ett inomhusklimat och består av många olika faktorer förutom temperatur. För att bemästra området krävs därför god kännedom om hur man går tillväga för att mäta de olika faktorerna som till exempel strålningstemperatur. Värmex genomför utredningar av allt ifrån koldioxidnivåer till dragproblematik.

  Vi utför även utförliga mätningar av inomhusklimat enligt ISO 7730:2006.

 • Hos oss på Värmex älskar vi kunskap och att dela med oss av den kunskap vi besitter. Värmex håller främst i utbildningar om injustering av värmesystem men vi erbjuder även specialkomponerade kurser för driftpersonal, styrtekniker, VVS-tekniker.

  Vi delar även med oss av vår kunskap genom att hålla i kurser hos branschorganisation Energi & Miljötekniska föreningen, EMTF.

  Energientreprenader

 • Värmex erbjuder projektledning till beställare som önskar hjälp att leda energiprojekt, stora som små.

  För projekt som involverar många aktörer och olika yrkesgrupper kräver ett gott resultat en väl definierad projektorganisation med tydlig ledning. Hos Värmex arbetar flera medarbetare med lång erfarenhet av att driva projekt. Med väl utformade rutiner ser vi till att på ett säkert sätt få processen i mål.

 • Det kan vara svårt att veta hur man bäst investerar en budget både ur miljö- och ekonomisynpunkt. Värmex utreder vilka investeringar som är tekniskt möjliga och gör beräkningar av investeringarnas livscykelkostnader. På så sätt får man både en tydlig överblick över när investeringarna förväntas ha betalat av sig, hur liten påverkan de har på miljön och vilken investering som ger bäst avkastning.

 • OVK besiktningar utförs regelbundet för att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar. Besiktningen görs av en certifierad kontrollant och förslag skall även ges hur energianvändning kan minskas utan att påverka inomhusmiljön negativt. Värmex långa erfarenhet inom området säkerställer inte bara en effektiv besiktning utan också marknadsledande förslag på hur energianvändningen effektiviseras och hur systemets funktion säkerställs.

  Värmex ställer även ut sotningsintyg.

 • Besiktningsmannens uppgift är att undersöka om entreprenaden uppfyllt sina kontraktsenliga åtaganden. Entreprenadbesiktning ställer höga krav på besiktningsmannens tekniska samt juridiska kompetens liksom erfarenhet och omdöme. Värmex har flera certifierade besiktningsmän enligt SBR som garanterar att besiktningen blir utförd på ett rätt och riktigt sätt.

 • Värmex certifierade energiexperter utför energideklarationer av kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Enligt lag skall alla byggnaders energianvändning redovisas och kunna jämföras med andra byggnader. Vi på Värmex utför energideklarationer och tar samtidigt fram några av marknadens ledande åtgärdsförslag för energisystem. Vår ambition är att förslagen skall vara marknadsledande både vad gäller energieffektivitet och pris.

Jobba med oss

Jobba med oss

Att jobba på Värmex är socialt och fartfyllt - vi är ett av Nordens ledande företag inom vvs och energieffektivisering och har alltid gjort en poäng av att ligga i framkant. Vi jobbar med allt ifrån projektering, injusteringar och entreprenader. Tillsammans gör vi inte bara effektivare lösningar, vi jobbar även för en grönare värld.

Nedan ser du de roller som vi för tillfället aktivt söker ambitiösa medarbetare till. Skicka in din ansökan till info@varmex.se och nämn vilken av rollerna det rör.

Om du inte ser något som passar just dig så tveka inte att skicka in en spontanansökan så ska vi göra vårt bästa för att hitta en position åt dig.

TjänstSista ansökningsdag
2019-05-31

Kontakt

Värmex AB

Solkraftsvägen 12
135 70 Stockholm
08 - 400 125 00
info@varmex.se
LinkedIn

Ta kontakt med oss via 08 - 400 125 00 eller maila dygnet runt.